Schakeling van weerstanden

 

Home
5 ASO
Oplossingen

 

 

  • Elektrische Schakelingen

In de praktijk zal het vaak voorkomen dat een stroomkring meer dan één weerstand bevat. De weerstanden zijn dan op een bepaalde manier geschakeld of met elkaar verbonden.

We onderscheiden drie soorten schakelingen

Serieschakeling: de weerstanden staan op één rij, achter elkaar.

 

 

 

Parallelschakeling: de weerstanden staan naast elkaar

 

Gemengde schakeling: een combinatie van serie- en parallelschakeling

 

  • Serieschakeling

Practicum: Serieschakeling

            1.      I = constante = cte

2.      Utot = U1 + U2 + … (spanningsverdeling)

3.     

4.     

Substitutie- of vervangingsweerstand bij een serieschakeling

 RS = R1 + R2 + R3

De twee weerstanden zouden kunnen vervangen worden door één weerstand met als grootte de som van de twee weerstanden.  Deze weerstand noemen we de substitutieweerstand of de vervangingsweerstand, R of Rs genoteerd.

 Theoretische afleiding

 We weten uit paragraaf dat er sprake is van spanningsverdeling bij en serieschakeling, dus

 Utot = U1 + U2 + …

 Delen we nu beide leden van deze vergelijking door I, dan bekomen we

 We weten dat de wet van Ohm zegt dat , dus

 Rtot = R1 + R2 + …

 

Als één element stuk gaat, is de stroomkring onderbroken en kan er geen stroom meer lopen.  Alle elementen vallen zonder stroom en werken dus niet meer.

     

  • Parallelschakeling

Practicum: Parallelschakeling

Practicum: Serie- & parallelschakeling

http://www.walter-fendt.de/ph14nl/combres_nl.htm

http://www.phys.hawaii.edu/~teb/optics/java/resist4/index.html

1.  I = I1 + I2 + I3

2.  U = U1 = U2 = U3

3.  U = I1 R1 = I2 R2 = I3 R3

4. 

Substitutie - of vervangingsweerstand bij een parallelschakeling

De drie weerstanden zouden kunnen vervangen worden door één weerstand waarvan het omgekeerde gelijk is aan de som van de omgekeerde waarden van elke weerstand.

       Theoretische afleiding

We hebben vastgesteld dat

 I = I1 + I2 + I3 + …

Delen we nu beide leden van de vergelijking door U, dan bekomen we

We weten dat de wet van Ohm zegt dat , dus , vandaar dat

 

 

Als één element uit de schakeling stuk gaat, blijven de andere elementen werken want er kan nog stroom door lopen.

Alle elementen krijgen een even grote spanning nl. de totale spanning of de bronspanning.

 

  • Gemengde schakeling

 

  • Gevaren en risico's bij het gebruik van elektrische stroom

Biomedische toepassing stroom.ppt

Veiligheid (BOYIN).ppt

Veiligheid (DUCPE).ppt

 

Home 5 ASO Oplossingen

Laatst bijgewerkt op: dinsdag, 19 september 2006

* Petra Duchamps